Thema’s

1. Beroepschrift inzake Beschikking CHS 016/2020 van d.d. 26 maart 2020 houdende Besluit weigering registratie ex artikel 35 lid 1 sub a en sub d van de kiesregeling