Natuurlijke hulpbronnen ALLEEN voor Suriname en Surinamers !!